Phần mềm quản lý Doanh nghiệp vận tải, depot container