Quản lý sale

Quy trình từ sale đến thanh toán công nợ

Báo giá
Hợp đồng/Đơn hàng
Xuất kho
Giao hàng
Hoá đơn
Thanh toán

Quản lý đơn hàng đơn giản

Quản lý, kiểm tra các đơn hàng theo từng khách hàng và tình trạng đơn hàng một cách nhanh chóng, chính xác chỉ bằng một vài thao tác đơn giản.

Giao nhận đơn hàng hiệu quả

Quản lý các yêu cầu giao hàng, tình trạng giao nhận đơn hàng cho khách hàng nhanh chóng và hiệu quả ngay trên giao diện phần mềm.

Theo dõi chặt chẽ công nợ

Theo dõi được tình trạng thanh toán công nợ của khách hàng, công nợ đến hạn thanh toán thông qua hệ thống báo cáo thông minh được tích hợp sẵn trong phần mềm.

tối ưu hoá thời gian và nguồn nhân lực

Tự động hóa các hoạt động, tập trung vào các mối quan hệ với khách hàng

Từ báo giá đến thanh toán

Chuyển đổi báo giá thành đơn đặt hàng, hoá đơn, công nợ và thanh toán của khách hàng chỉ bằng một vài thao tác đơn giản.

Quản lí hợp đồng

Dễ dàng cập nhật hợp đồng, theo dõi các giai đoạn lập hóa đơn, thanh toán của khách hàng. Theo dõi việc sắp hết hạn của hợp đồng để gia tăng cơ hội gia hạn cho hợp đồng.

Tiết kiệm thời gian

Truy cập vào các báo giá, hợp đồng, đơn đặt hàng, hoá đơn và công nợ của từng khách hàng nhanh chóng giúp tiết kiệm thời gian.

Có khả năng mở rộng VỚI CÁC ỨNG DỤNG KHÁC CỦA HITEK

HitekCRM™

Quản lý khách hàng

HitekPMS™

Quản lý khách sạn

HitekWMS™

Quản lý kho