phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp

Ưu điểm vượt trội

   • Cho phép truy xuất dữ liệu đa chiều, nhanh chóng và chính xác.
   • Dữ liệu kết nối từ nhiều nguồn khác nhau và tự động kết chuyển thành thông tin tài chính xuất ra báo cáo.
   • Phần mềm có khả năng tùy chỉnh dễ dàng đáp ứng được nhiều yêu cầu đặc thù trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.
   • Hệ thống báo cáo logic, đầy đủ và chi tiết giúp việc theo dõi, đánh giá tình hình tài chính dễ dàng, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc ra quyết định chiến lược của Ban lãnh đạo.
   • Tính bảo mật cao, phân quyền người dùng chặt chẽ theo nhu cầu sử dụng, có khả năng truy vết lịch sử sửa đổi của chứng từ, sử dụng hệ thống điện toán đám mây tiên tiến giảm chi phí lưu trữ, sao lưu dữ liệu.
   • Giao diện dễ sử dụng thiết kế tùy chỉnh theo “layout” cá nhân hoá giao diện theo từng mục đích sử dụng của người dùng.

Hiệu quả việc ứng dụng phần mềm quản lý tài chính HitekAcc™

   • Việc theo dõi, đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp thuận tiện, chính xác, tiết kiệm thời gian hơn. Từ đó hiệu quả những quyết định chiến lược của Ban lãnh đạo cũng cao hơn.
   • Công việc của cán bộ nhân viên giữa các phòng ban không bị chồng chéo nhau, giúp tiết kiệm nhân lực.
   • Dữ liệu, báo cáo tài chính được đồng nhất trên 1 hệ thống.

Quản lý kế hoạch tài chính, thu, chi, chi phí và tổng hợp số liệu. Tích hợp sổ sách kế toán với tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua sơ đồ hạch toán kế toán để tự động xử lý thông tin.

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

 • Hệ thống tài khoản chi tiết.
 • Hỗ trợ sử dụng nhiều quyết định, nhiều hệ thống tài khoản trên 1 cùng hệ thống.
 • Cho phép cài đặt sơ đồ hạch toán kế toán giúp hạch toán tự động khi có phát sinh nghiệp vụ mới.
 • Tích hợp với tất cả các phân hệ bán hàng, mua hàng, kho hàng, tài sản, trang thiết bị.

QUẢN LÝ CHỨNG TỪ

 • Quản lý chứng từ: Phiếu thu, Phiếu chi, Báo nợ, Báo có,...
 • Quản lý số dư đầu kỳ hoặc khóa số dư năm bất kỳ với hệ thống số liệu liên năm.
 • Quản lý tiến độ thanh toán theo đơn hàng, theo hóa đơn, theo mặt hàng, theo đối tác.
 • Theo dõi đa tiền tệ, đa tổ chức, hợp nhất báo cáo tài chính, số liệu liên năm.

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 • Bút toán phân bổ: Quản lý, khai báo, tính toán, hạch toán tự động các chi phí cần phân bổ.
 • Bút toán kết chuyển: Quản lý, khai báo, hạch toán kết chuyển tự động chi phí, doanh thu, xác định kết quả kinh doanh theo từng kỳ kế toán.
 • Quản lý hóa đơn: Khai báo tình hình sử dụng hóa đơn theo kỳ của doanh nghiệp, tự động tính toán cập nhật số hóa đơn đã sử dụng.

TIỆN ÍCH

 • Cho phép thêm mới đối tác ngay trên giao diện thêm mới chứng từ, hỗ trợ sao chép bản ghi, đánh lại mã số chứng từ.
 • Đa dạng tiêu chí tìm kiếm thông tin: Khách hàng, tài khoản, khoản mục chi phí,... Cho phép kết xuất dữ liệu từ hệ thống ra dưới dạng file xlsx, pdf,...
 • Cảnh báo công nợ phải thu, phải trả đến hạn.
 • Hỗ trợ tùy biến báo cáo tài chính theo nhu cầu của doanh nghiệp.

QUẢN LÝ KẾ HOẠCH VÀ NGÂN SÁCH

 • Quản lý dự toán, kế hoạch tài chính: Theo tháng và chi tiết đến từng khoản mục chi phí, nhân viên, phòng ban.

BÁO CÁO, DASHBOARD

 • Chi tiết: Phiếu thu, phiếu chi,...
 • Danh sách: Sổ tổng hợp công nợ, bảng cân đối kế toán,...
 • Dashboard: Tài chính, tiến độ phải thu,...
 • Pivot: Giúp phân tích tài theo thời gian, tài khoản, khoản mục chi phí,...

Có khả năng mở rộng VỚI CÁC ỨNG DỤNG KHÁC CỦA HITEK

HitekWMS™

Quản lý kho

HitekPOS™

Quản lý nhà hàng, quán café

HitekPMS™

Quản lý khách sạn