phần mềm quản lý cung ứng hàng hoá

Doanh nghiệp sẽ nhận được những gì khi ứng dụng phần mềm quản lý cung ứng hàng hoá HitekPOM™?

Tạo ra lợi thế cạnh tranh cao

Giải pháp HitekPOM™ tạo ra sự phối hợp của sản xuất và tồn kho đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu của thị trường. Tạo ra sự chuyên nghiệp trong từng mắt xích mang đến sự cạnh tranh cao trên thị trường. Thực hiện đúng đắn chiến lược phát triển sản xuất hiệu quả và tối ưu hóa quy trình cung ứng hàng hóa.

Quản lý doanh nghiệp hiệu quả hơn

Phần mềm quản lý cung ứng hàng hoá HitekPOM™ tích hợp công nghệ hiện đại vào tổ chức quản lý bao gồm quản lý quan hệ nhà cung ứng, quản lý công tác lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động bên trong doanh nghiệp, cùng với việc quản lý quan hệ khách hàng hiệu quả.

quy trình quản lý cung ứng hàng hoá

Yêu cầumua hàng
Báo giá
Hợp đồngmua hàng
Đơn đặt hàng
Nhập kho
Hoá đơn

Giải pháp quản lý cung ứng hàng hoá HitekPOM™ cho phép tự động tạo các yêu cầu mua sắm, yêu cầu khởi tạo cho báo giá, quản lý hợp đồng, quản lý thông tin nhà cung cấp, theo dõi đơn hàng, kiểm soát việc nhận hàng và kiểm tra hóa đơn của nhà cung cấp, v.v. để tạo nên một giải pháp quản lý chuỗi cung ứng hoàn hảo. Thống kê chính xác về hoạt động của các nhà cung cấp thông qua báo cáo linh hoạt.

Quản lý cung ứng hàng hoá là vấn đề then chốt giúp quản lý đơn hàng, khách hàng và phân phối hàng hóa đến khách hàng một cách nhanh nhất và chất lượng nhất. Doanh nghiệp nên ứng dụng giải pháp quản lý cung ứng hàng hoá HitekPOM™ để tăng khả năng cạnh tranh và tăng lợi nhuận.

Có khả năng mở rộng VỚI CÁC ỨNG DỤNG KHÁC CỦA HITEK

HitekCRM™

Quản lý khách hàng

HitekACC™

Quản lý tài chính

HitekWMS™

Quản lý kho